Κάτοπτρα Οδών

Η επιφάνεια του κατόπτρου είναι κυρτή για να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του δρόμου, το δε πλαστικό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μην μαζεύει νερά από τη βροχή.

Katoptromegali
Image