Συρόμενοι μηχανισμοί

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Τροφοδοσία 220V-50Hz.
 • Ισχύς 350W/650W.
 • Κατανάλωση 1,2Α - 1,7Α / 1,0A - 3,7A.
 • Ταχύτητα ανοίγματος/κλεισίματος 12mt/min.
 • Μέγιστο φορτίο 700kgr/1500kgr.
 • Πυκνωτής 10mF/20mF.
 • Σώμα μηχανισμού στεγανοποιημένο αλουμίνιο εποξικής βαφής.
Syromenoi

b01

b02

Μηχανισμός αυτοματοποίησης συρόμενης θύρας

b03

b04

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανισμός αυτοματοποίησης για χρήση σε συρόμενες αυλόπορτες και γκαραζόπορτες έως 750 κιλά και έως 1500 κιλά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Προτού την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

 • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από επαγγελματία με πείρα και γνώσεις στους μηχανισμούς και αυτοματισμούς.
 • Πριν οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος.
 • 
Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται πιστά, να τηρούνται οι κανόνες καλής πρακτικής και να εφαρμόζονται τα πρότυπα και η ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του κινητήρα έχει ρυθμιστεί και ότι τα συστήματα προστασίας και η αποσύμπλεξη λειτουργούν σωστά.

 • Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια μακριά από τα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του αυτοματισμού.

 • Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα αυτοματισμού.

 • Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε την χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιώντας το κλειδί αποσύμπλεξης του μηχανισμού.

 • Διατηρείτε τις επιφάνειες των φωτοκυττάρων καθαρές.


Προσοχή! Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που απορρέουν από κακή τοποθέτηση, εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, ή χρήση η οποία είναι διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στο παρόν έντυπο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά για οποιαδήποτε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Προτού την τοποθέτηση ενός μηχανισμού αυτοματοποίησης πρέπει να ελέγχετε ότι :


 • Η πόρτα είναι στιβαρή και η κατασκευή της συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής πρακτικής.
 • Τα φύλλα δουλεύουν άνετα χειροκίνητα και χωρίς προσπάθεια σε όλο το μήκος διαδρομής τους.
 • Η ράγα κύλισης των τροχών είναι απόλυτα οριζόντια και χωρίς στρεβλώσεις.

 • Η πόρτα διαθέτει μηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση του θυρόφυλλου.

Αντικαταστήστε ελαττωματικά ή φθαρμένα εξαρτήματα και επιδιορθώστε οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα ασφάλειας ή λειτουργικότητας.

Τοποθέτηση της Βάσης

Προετοιμάστε την υποδομή στη θέση που έχει οριστεί για τη στερέωση του μοτέρ. Τοποθετήστε την μεταλλική βάση έδρασης σύμφωνα με τις προτεινόμενες διαστάσεις (βλ. Λεπτομέρεια 1) και σταθεροποιήστε την σε οριζόντια θέση.

Τοποθέτηση του Μηχανισμού

Τοποθετήστε το μηχανισμό επάνω στην μεταλλική βάση με τις βίδες Μ10x60 από το σετ υλικών στερέωσης. Χρησιμοποιώντας τις ροδέλες και τα παξιμάδια που περιλαμβάνονται υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης ύψους έως 15mm. Συνιστάται η τοποθέτηση του μηχανισμού σε απόσταση ~30mm από την βάση (βλ. Λεπτομέρεια 2). Αυτό θα εξασφαλίσει την δυνατότητα ρύθμισης του μοτέρ αργότερα και στις δύο κατευθύνσεις τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως. Προσοχή: Βιδώστε τα παξιμάδια χωρίς να τα σφίξετε πλήρως! Το τελικό σφίξιμο θα πρέπει να γίνει μόνον αφού θα έχετε τοποθετήσει και την κρεμαγιέρα.

Τοποθέτηση Κρεμαγιέρας
Γυρίστε το μηχανισμό σε χειροκίνητη λειτουργία και μετακινήστε την πόρτα στην ανοικτή θέση. Τοποθετήστε την κρεμαγιέρα στο γρανάζι του μηχανισμού και ρυθμίστε την κατακόρυφα ώστε τα δόντια της να μην πατάνε επάνω στα δόντια του γραναζιού αλλά να απέχουν από αυτά δημιουργώντας ένα μικρό διάκενο ~1,5mm.
Τοποθετήστε τα στοπ ορίων διαδρομής στην κρεμαγιέρα έτσι ώστε σε πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο να γίνεταισωστή επαφή με τον τερματικό διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα διαθέτει μηχανικά στοπ στην ανοιχτή και την κλειστή θέση, και ρυθμίστε τα στοπ ορίων διαδρομής ώστε το θυρόφυλλο να σταματά πριν τα μηχανικά στοπ.

b05

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθετήστε το κλειδί στην κλειδαριά (βλ. Λεπτομέρεια 3) και γυρίστε κατά μισή στροφή για αποσύμπλεξη και χειροκίνητη λειτουργία. Περιστρέφοντας ξανά επαναφέρετε το σύστημα στην αυτόματη λειτουργία μηχανοκίνησης.

 

 

 

 

b06

b07

b08

Ρυθμίσεις (ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)
1. Τοποθετήστε το ρυθμιστικό της δύναμης ΜΟΤΕΡ στην μέση.

2. Κλείστε τελείως την πόρτα χειροκίνητα και ασφαλίστε το μοτέρ.

3. Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.

4. Ελέγξτε ότι το κίτρινο ενδεικτικό 230V είναι αναμμένο.

5. Πατήστε το τηλεκοντρόλ και ελέγξτε ότι το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη ανάβει.

6. Πατήστε το μπουτόν χρόνου, κρατήστε το πατημένο για όλη την κίνηση της πόρτας και αφήστε το στο τέλος της διαδρομής.

7. Πατήστε το μπουτόν κωδικού μέχρι να ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει (καθάρισμα της μνήμης της συσκευής από τυχόν αποθηκευμένα τηλεκοντρόλ).

8. Πατήστε πάλι το μπουτόν κωδικού αλλά μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό δέκτη αφήστε το αμέσως. Ενώ το ενδεικτικό παραμένει αναμμένο για 3 δευτ., πατήστε το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμείτε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Μόλις το ενδεικτικό δέκτη αναβοσβήσει αφήστε το. Το τηλεκοντρόλ έχει αποθηκευθεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 8 για να αποθηκεύσετε και άλλα τηλεκοντρόλ. (Χωρητικότητα μνήμης 20 τηλεκοντρόλ).

9. Ελέγξτε ότι όταν κλείνει η πόρτα και κόβετε την δέσμη των φωτοκυττάρων, η πόρτα σταματά και αυτόματα ανοίγει. Όταν ανοίγει τότε σταματά. Εάν λειτουργεί ανάποδα, αντιστρέψτε τα καλώδια ΚΑΦΕ – ΜΑΥΡΟ του μοτέρ και τα καλώδια ΑΝΟΙΚΤΗ-ΚΛΕΙΣΤΗ των τερματικών διακοπτών αν πρόκειται για συρόμενο.


Προσθήκη νέων τηλεκοντρόλ ασύρματα
1. Η πόρτα να είναι τελείως κλειστή ή τελείως ανοικτή.
2. Πατήστε από κοντά, το παλαιό τηλεκοντρόλ που λειτουργεί την πόρτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σταματήσει η πόρτα (περίπου 6-7 δευτ.). Αμέσως αφήστε το και εντός 3 δευτ., πατήστε το ΝΕΟ τηλεκοντρόλ. Ελέγξτε ότι το νέο τηλεκοντρόλ λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε την διαδικασία από την αρχή.

Reset: Εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί σωστά (πιθανή ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230V AC για 10 δευτ.(ακολουθήστε τις οδηγίες με την σειρά)

b10

Image