Για τον Επαγγελματία, τη Βιομηχανία

Ηλεκτρομηχανική αλυσίδα

  • Με την ηλεκτρομηχανική διάταξη φραγής διέλευσης οχημάτων μπορούμε να καλύψουμε μήκος έως 13 μ.

Κάτοπτρα Οδών

Κάτοπτρα Οδών

  • Προλάβετε τα ατυχήματα προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια στις επικίνδυνες στροφές, με κάτοπτρα οδών.

Μηχανισμοί για κρυστάλλινες πόρτες

  • Ηλεκτρομηχανικος συρόμενος αυτόματος μηχανισμός μοντέλου GS-400 για κρυστάλλινη πόρτα.

Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας

Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας

  • Ηλεκτρομηχανική ανυψούμενη μπάρα μοντέλου ΒΜ 600.

Πόρτες διαφανείς από PVC

  • Πόρτες από διαφανείς ταινίες PVC πλάτους 300mm και πάχους 3mm με επικάλυψη 5, 10 και 15cm με υψηλή αντοχή στη διαφάνεια, για διαχωρισμό βιομηχανικών χώρων και για πόρτες αποθηκών-ψυγείων.

Πόρτες Πυρασφάλειας

Πόρτες Πυρασφάλειας

  • Μονόφυλλες και δίφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικες θυρες πυρασφαλείας τυποποιημένων διαστάσεων, Ιταλικού Οίκου, αντοχής στη φωτιά 60 λεπτά REI 60 και 120 λεπτά REI 120 συνοδευόμενες από πιστοποιητικό εγκυρότητας επικυρωμένο από το ΕΣΥΔ.

Ρολλά Ασφαλείας

Ρολλά Ασφαλείας

  • Ρολό ίσιο και με μόνωση

    Κορυφαία ασφάλεια και αντοχή που οφείλεται στις 4 νευρώσεις του κάθε φύλλου.